Agape Christian Church

Board of Elders

Rândul de sus, de la stânga: Marius Comariță, Mircea Tipei, Lionel Rachi,
Viorel Bilauca, Eugen Ușvat, Daniel Iancu.
Rândul de jos, de la stânga: Emil Cîrcu, Steve Nemeș, Constantin Nica,
George Botea, Petru Lascău, John Novac, Teodor Siket.

Bordul 2

Agape Christian Church

Unde dragostea este la ea acasă

A   Assembly
G   Gospel
A   Assimilation
P   Preparation
E   Evangelism

Misiunea noastră:

Agape – Adunarea laolaltă a copiilor lui Dumnezeu pentru glorificarea Numelui Său și prezentarea Evangheliei Sale lumii, astfel ca oamenii să-L primească pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor, asimilindu-i astfel în Trupul lui Christos, Biserica locală,
unde să fie pregătiți pentru a prezenta Evanghelia lumii nemântuite.

Viziunea noastră

Ultimii ani au scos tot mai mult în evidență nevoia ca biserica să devină relevantă contextului cultural în care se găsește, găsind noi metode de a vesti societății contemporane ei Evanghelia Domnului nostru Isus Christos. Contextul  multicultural american în care trăim cere flexibilitate nu doar în modul de prezentare a Evangheliei ci și a structurii de conducere a bisericii. Modelul românesc moștenit a ajuns să îndepărteze tânăra generației din bisericile noastre din cauza barierei lingvistice tot mai evidente și din pricina modului defectuos de conducere și a structurii serviciilor divine ale Bisericii.

      Biserica Agape dorește să creeze un climat prietenos tinerei generații care trebuie să-și găsească locul și rolul în biserică. Pentru a deveni relevantă cultural generației de azi și cea viitoare, Biserica Agape își propune:

  •       Să dezvolte un nou sistem de conducere inspirat din Noul Testament care să elimine toate elementele moștenite din modelul comunist împrumutat de biserica originară din România.
  •       Un nou mod de închinare în care focusul să fie pe participarea întregii biserici eliminând modelul „vino și vezi” care transformă biserica în artiști și spectatori.
  •       Dezvoltarea unei atitudini de slujire care să elimine mentalitatea de consumator al participantului, atitudine care să producă slujitori ai Împărăției.
  •       O implicare activă și creativă a noii generații în slujbele bisericii și slujirea creștină astfel ca tranziția spre o biserică a viitorului să se facă natural și benefic pentru toate vârstele.
  •       Dezvoltarea evanghelizării personale ca principală forță de răspândire a Evangheliei în contextul cultural în care ne găsim, fără să minimalizăm rolul bisericii locale în răspândirea Evangheliei prin serviciile ei, prin internet, radio și televiziune.
  •       O relevanță culturală tot mai mare, prin folosirea ambelor limbi (română și engleză) în serviciile noastre, cu un accent tot mai mare pe traducerea din română în engleză a mesajelor evanghelice, astfel ca tânăra generație să se simtă acasă în biserica Agape.
  •       Crearea unui climat de încredere, respect și dragoste creștină între toți membri acestei biserici astfel ca AGAPE Christian Church să fie un loc în care dragostea să fie la ea acasă.