Blog Detail

Blog Detail

Cine sunt eu in Christos

În seria de meditații Cine Sunt Eu, azi voi prezenta o listă de afirmații bazate pe versete
Biblice. Odată ce le memorăm, ne vor fii de folos în situațiile în care anumite minciuni
vor apărea în gândirea noastră, fie din memorie, fie prin vocea altor oameni răi, sau
chiar prin săgețile vrășmașului. Aceste afirmații ne vor ajuta să ne amintim adevărata
noastră identitate, cine suntem noi în Christos. Acestea sunt parte din PAŞI SPRE
LIBERTATEA ÎN CRISTOS, care sunt extrase din cartea “Cel ce sfărâmă lanțurile robiei.”
Pavel se roagă în Efeseni 1:17-19: Mă rog ca Dumnezeu… să vă lumineze ochii inimi, ca
să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în
sfinți şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale.
Preaiubitule, tu eşti un copil al lui Dumnezeu (1 Ioan 3:1-3) şi fie ca Dumnezeul meu să
se îngrijească de toate nevoile tale, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Cristos (Filipeni 4:
19). Nevoile fundamentale sunt cele legale de existenţa noastră, precum viața veşnică
sau spirituală, pe care ți-a dat-o EI, şi identitatea pe care o ai în Cristos. În plus, Isus ţi-a
împlinit nevoia de acceptare, siguranță şi semnificație. Memorează şi meditează zilnic la
următoarele adevăruri din materialul devoţional Cine sunt în Cristos (Regal Books).
Citeşte cu voce tare întreaga listă de mai jos, dimineața şi seara, în următoarele câteva
săptămâni. Gândeşte-te la ce cîteşti şi Iasă adevărul identității tale în Cristos să îți
înnoiască mintea. Aceasta este moştenirea ta în Cristos.
ÎN CRISTOS

Resping minciuna care îmi spune că sunt respins, neiubit sau condamnabil.
În Cristos eu sunt acceptat.
Dumnezeu Spune că:
o Sunt copilul Lui (Ioan 1:12).
o Sunt prietenul lui Cristos (Ioan 15:14).
o Am fost îndreptăţit (Romani 5:1).
o Sunt unit cu Domnul şi sunt un duh cu EI (1 Corinteni 6:17).
o Am fost cumpărat cu un preţ, deci Îi aparţin lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:19,20).
o Sunt membru al Trupului lui Cristos (1 Corinteni 12:27).
o Sunt sfânt (Efeseni 1:1).
o Am fost înfiaţi şi deci sunt copilul lui Dumnezeu (Efeseni 1:5).

o Am acces direct la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt (Efeseni 2:18).
o Am fost răscumpărat şi iertat de toate păcatele mele (Coloseni 1:14).
o Sunt complet în Cristos (Coloseni 2:10).
Resping minciuna care spune că sunt vinovat, lipsit de apărare, singur sau abandonat. În
Cristos sunt în siguranţă.
Dumneuu spune că:
o Sunt liber de orice condamnare (Romani 8:1,2).
o Sunt asigurat că toate lucrează împreună spre bine (Romani 8:28).
o Sunt liber de orice acuzație condamnatoare îndreptată împotriva mea (Romani
8:31-34).
o Nu pot fi despărțit de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).
o Am fost ales, uns şi pecetluit de Dumnezeu (2 Corinteni 1:21,22).
o Sunt încrezător că lucrarea bună pe care a început-o Dumnezeu în mine va fi dusă
la îndeplinire (Filipeni 1:6).
o Sunt un cetătean al cerului (Filipeni 3:20).
o Sunt ascuns cu Cristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3).
o Nu am primit un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă (2 Timotei
1:7).
o Pot găsi îndurare şi har in vreme de nevoie (Evrei 4:16).
o Sunt născut din Dumnezeu şi cel rău nu mă poate atinge (1 Ioan 5:18).

Resping minciuna care spune că sunt lipsit de valoare, că nu mă ridic la înălţimea
standardului cerut, că sunt neajutorat şi lipsit de speranţă.
În Cristos viaţa mea are semnificație.
Dumnezeu spune că:
o Sunt sarea pământului şi lumina lumii (Matei 5:13,14).
o Sunt o mlădița în adevărata vie, Isus, un canal al vieţii Lui (Ioan 15:1,5).
o Am fost ales şi trimis de Dumnezeu să aduc roadă (Ioan 15:16).
o Sunt un martor personal al lui Cristos, împuternicit de Duhul Sfânt (Fapte 1:8).
o Sunt templul lui Dumnezeu (1 Corinteni 3:16).
o Sunt un ambasador al impăcării trimis de Dumnezeu (2 Corinteni 5: 17-21).
o Sunt împreună lucrător cu Dumnezeu (2 Corinteni 6:1).
o Sunt aşezat împreună cu Cristos in locurile cereşti (Efeseni 2:6).

o Sunt lucrarea lui Dumnezeu, creat pentru fapte bune (Efeseni 2:10).
o Mă pot apropia de Dumnezeu liber şi cu încredere (Efeseni 3:12).
o Pot totul în Cristos care mă întăreşte! (Filipeni 4:13).