Blog Detail

Blog Detail

Trupul

Cine sunt eu
18 Aprilie 2021
Trupul

După cum vă spuneam în introducerea de data trecută, voi încerca să vă prezint diferite aspecte ale ființei umane, de la fizic la psihologic și spiritual. Acestea sunt cele trei componente ale omului: trup, suflet, și duh. Astăzi voi vorbi despre trup.

In Geneza 2:7 scrie că „Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de viaţă, Adam a devenit un suflet viu.” Termenul ebraic pentru om este Adam, înrudit cu adamah care înseamnă ţărână. Trupul omenesc a fost creat bun si pur. Dar din cauza păcatului, trupul omenesc a devenit firesc (flesh in Engleză, sarx in Greacă). În Geneza 3:24 scrie că după ce Dumnezeu l-a alungat pe om, a pus în fața grădinii Eden niște heruvimi și o sabie învăpăiată care se rotea, ca să păzească drumul spre pomul vieții. Asta a fost o mare binecuvântare pentru om, pentru că imaginați-vă cum ar fi să trăiești etern într-un trup care se deteriorează.

Oamenii de știință spun ca corpul nostru este compus 99,85% din următoarele elemente: oxigen, carbon, hidrogen, azot, calciu, fosfor, potasiu, sulf, sodiu, clor, și magneziu. Toate acestea se găsesc în abundență în pământ și în atmosferă. Elementele din care suntem compuși au o valoare estimată între un dolar și cinci dolari. În cel mai bun caz ar valora până la 160 de dolari.

În fiecare clipă, celulele din organismul nostru mor și altele se nasc. Singura excepție sunt neuronii din cortexul cerebral. Organismul nostru are capacitatea de a se auto-regenera. Celule diferite au durată de viață diferită. Organele se înnoiesc în ritmuri diferite. De exemplu, celulele roșii parcurg un ciclu complet de viață în patru luni, iar cele albe, într-un an. Pielea se schimbă o dată la două-trei săptămâni, colonul la patru zile, oasele la zece ani. O dată la șapte ani își încheie procesul de regenerare cam toate celulele corpului, adică din șapte în șapte ani suntem alți oameni.

Aristotel a identificat numai cinci simțuri, dar în zilele noastre sunt identificate mai mult de 20 de simțuri in corpul uman. Unele din acestea sunt: văz, auz, miros (acest simț este unul “chimic” care, potrivit unui studiu, are 388 de receptori), gust (un alt simț “chimic,” este adeseori confundat cu savoarea, flavor in engleză, care este de fapt o combinație între gust și miros), simțul tactil, Echilibrocepția (simțul echilibrului, a balanței, care se ajută de toba urechii pentru a stabili și organiza mișcarea, direcția, accelerația și poziția corpului), Nocicepția (adică durerea), Termocepția (acest simț este atât intern cât și extern pentru că pe de o parte percepe temperatura externă a corpului, cald sau frig, iar pe de altă parte percepe temperatura internă, ajutând astfel la reglarea sa), Mâncărimea, Foamea, Setea, Magnetocepția (abilitatea de a detecta câmpuri magnetice, care este esențială pentru simțul direcției. Acest simț este destul de slab la oamenii care locuiesc la oraș sau folosesc GPS pentru deplasări), Senzori de tensiune in mușchi, Chemoreceptori (activează o zonă din creier “medula” care controlează și detectează prezența hormonilor și a drogurilor). Timpul (deși percepția timpului nu este asociată cu un sistem senzorial anume, se pare totuși că creierul uman posedă un sistem de percepție a timpului). Iar ultimul simț pe care vreau să-l menționez astăzi este Ecolocația (simțul care ne permite navigarea în spațiu cu ajutorul sunetului).

Idea că putem fi mai fericiți dacă maximalizăm plăcerea și minimalizăm durerea este foarte populară. Dar după cercetări făcute de psihologi, adevărul este diferit. Plăcerea singură nu ne poate face fericiți. Avem nevoie de durere pentru a face un contrast cu plăcerea. Fără a le experimenta pe ambele, viața noastră ar fi plictisitoare, neplăcută, și neinteresantă. Durerea ne ajută și să ne justificăm când ne răsplătim cu experiențe care ne aduc plăcere. De exemplu, după o activitate riguroasă la „gym” mulți oameni se simt fericiți să facă ceva ce le place, ca răsplată pentru efort.

Dacă avem o conversație cu cineva si scăpăm o carte grea pe degetele de la picioare, mai mult ca sigur vom întrerupe conversația și vom avea grijă de degetele care ne dor. Durerea ne aduce toată atenția înapoi la momentul prezent, iar după aceea vom fi cu mult mai alerți și mai puțin îngrijorați de gândurile de ieri sau de mâine.

E foarte benefic să avem o perspectivă pozitiva față de durere, pentru că atunci vom avea un răspuns neurochimic mult mai sănătos care ne ajută să ne menajăm mai bine când se întâmplă sa avem dureri.

Un grup de doctori psihologi au descoperit că oamenii care au suferit dureri sunt mai darnici și lucrează mai bine in echipe (they are better team players).

Ce scrie in Biblie despre suferință? In Romani 8:17-18 scrie: „Iar dacă suntem copii, suntem şi moștenitori – moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Cristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi şi proslăviți împreună cu El. Căci consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care urmează să ne fie descoperită.” Deci noi suferim împreuna cu El, cu Domnul Isus.

Noi ca Creștini, trebuie să avem o perspectivă duhovnicească. În mod firesc noi considerăm că suntem oameni cu trup omenesc care mai are și un suflet și un duh. Din punctul acesta de vedere, omul încearcă să facă tot posibilul să-si prezerve trupul si viața. De aceea omul își tratează corpul ca pe un idol—asta este foarte evident pe social media. Dar ca Creștini, este foarte important să credem și să trăim după crezul că noi suntem un duh care are un suflet si un trup temporar aici pe pământ. Lumina lui Dumnezeu care este înăuntrul nostru poate strălucii numai prin vase ciobite, zdrobite și fisurate pentru ca să fim într-adevăr lumina lumii—dupa cum am fost chemați.

Vreau să citesc următorul pasaj care nu are nevoie de explicații. Aici sunt câteva puncte importante de reținut. Dar in special vreau sa aduc în evidență că este un singur păcat care este săvârșit împotriva trupului nostru. În 1 Corinteni 6:13 scrie „Dar trupul nu este pentru curvie: trupul este pentru Domnul şi Domnul este pentru trup.” Apoi in versetele 15-20 scrie „ Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos?  Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”.  Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.  Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.  Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?  Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Si vreau să închei cu un indemn din Romani 12:1-2: „Prin urmare, vă îndemn fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră!  Nu vă conformați acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.